เงินบาทอ่อนค่า คืออะไร มีผลดี ผลเสีย อย่างไร ใครได้รับผลกระทบบ้าง

เงินบาทอ่อนค่า คืออะไร มีผลดี ผลเสียอย่างไร ใครได้รับผลกระทบบ้าง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีคำตอบ

ค่าเงินบาทอ่อน

34 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ

หมายความว่า การใช้เงินบาทมากขึ้น ในการแลกเงินสกุลอื่นในจำนวนเท่าเดิม

ใครได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า?

  • ผู้ส่งออก นำรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้น
  • คนทำงานต่างประเทศ นำรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้น
  • ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่รับเงินสกุลต่างประเทศ นำรายได้มาแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้น

ใครเสียประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า?

  • ผู้นำเข้า เพิ่มต้นทุนการนำเข้าสินค้า เพราะราคาสินค้าจากต่างประเทศแพงขึ้น
  • ประชาชน ซื้อสินค้า และบริการจากต่างประเทศแพงขึ้น
  • ผู้ลงทุน นำเข้าสินค้าทุนแพงขึ้น เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ
  • ผู้เป็นหนี้กับต่างประเทศ มีภาระหนี้เพิ่มขึ้น เพราะใช้เงินบาทมากขึ้นในการชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศ
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เศรษฐกิจ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร